Du er ikke logget ind
LINKS

Anden relevant info

Fra denne side kan du klikke dig direkte videre til en række andre hjemmesider, som kan være relevante i dit eget miljøstyringsarbejde.

www.at.dk
Arbejdstilsynets hjemmeside

www.bar-service.dk
BrancheArbejdsMiljørådenes hjemmeside, som orienterer om arbejdsmiljø - opdelt efter brancher

www.bst.dk
Privat rådgivningsfirma, som på sin hjemmeside orienterer om bl.a. ArbejdsPlads-Vurderinger. Fra siden kan hentes branchespecifikke skemaer til arbejdet med arbejdspladsvurderinger

www.energiguiden.dk
Hvis du ønsker at gå mere i dybden med energiforbruget i din virksomhed, end miljostyring.dk giver mulighed for, kan du klikke dig ind på www.energiguiden.dk Siden er udarbejdet af elnetselskabernes samarbejdsorganisation Elfor. Der er succeshistorier fra en række mindre virksomheder, som har opnået store besparelser på energiregningen samt anvisninger på, hvad man selv kan gøre, og hvordan man gør det.

www.fuglebjergkistefabrik.dk
Her ses et eksempel på en mindre virksomhed (19 ansatte) som har indført et certificeret miljøstyringssystem, og som anvender dette i sin markedsføring

www.kl.dk/21/
- en del af Kommunernes Landsforenings hjemmeside, der handler om KL´s aktiviteter på teknik- og miljøområdet. Der er adgang til samtlige kommuner, hos hvem man kan orientere sig om fx affaldsplaner og -håndtering

www.lederne.dk
På undersiden ”Publikationer” fås adgang til indholdet i brochuren: ”Miljøstyring - Et ledelsesværktøj til systematisk miljøarbejde”. Her gennemgås selve metoden - som har større virksomheder som den primære målgruppe

www.miljo.horisontnet.dk
Her kan hentes oplysninger om diverse miljø- og energiproblemstillinger

www.mst.dk
Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der kan hentes oplysninger om miljølovgivning og miljøproblemstillinger generelt. Miljøstyrelsen har givet økonomisk støtte til udarbejdelsen af www.miljøstyring.dk

www.catsub.dk
Her oplyses om muligheder for at udskifte farlige kemiske stoffer med mindre farlige

www.teknologisk.dk/kurser
Her udbydes kurser i bl.a. håndtering af farligt affald, håndtering af kemikalier, miljørigtigt byggeri m.m., som kan være relevante i dit eget miljøstyringsarbejde

www.planmiljoe.dk
PlanMiljø er et konsulentfirma, der yder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder konsulentbistand inden for områderne miljø, energi, arbejdsmiljø, organisation og ledelse. PlanMiljø har deltaget i udarbejdelsen af www.miljøstyring.dk

www.oktan2.dk
Oktan2 er en IT-virksomhed, som har deltaget i udviklingen af www.miljøstyring.dk

www.hvr.dk
På denne hjemmeside kan du orientere dig bredt om Håndværksrådet som erhvervspolitisk hovedorganisation for små og mellemstore virksomheder i Danmark. Håndværksrådet er ansvarlig for udarbejdelsen af www.miljøstyring.dk .