Du er ikke logget ind
KOM I GANG
Se
Kortlægning af miljøpåvirkninger
Kortlægning af arbejdsmiljø-påvirkninger
Ressourceforbrug
Lovkrav

Tænk
Prioritering af miljøpåvirkninger
Miljøpolitik, målsætninger og mål
Organisation
Intern kommunikation
Miljøredegørelse - ekstern kommunikation

Planlæg
Miljøhandlingsplan

Udfør
Udarbejdelse af miljøstyringssystemet

Tjek
Kontrol af systemet

Kom i gang

Her kan du hente inspiration til at indføre dit eget miljøstyringssystem. Indholdet er baseret på erfaringer fra miljøstyringsarbejdet hos fire mindre virksomheder. Selv om din virksomhed ikke nødvendigvis tilhører en af de brancher, de kommer fra, er der masser af inspiration at hente. Det er nemlig selve metoden, frem for branchespecifikke emner, der fokuseres på.

Klik på overskrifterne i ”Kom i gang”-menuen og dernæst på de fremkomne overskrifter. Et klik på hver af disse vil give dig et spørgsmål med tre svar-muligheder. For at få så mange informationer som muligt anbefales det, at du læser alle tre svarmuligheder, før du vælger det, du tror, er det rigtige.

En ny tekstboks vil fortælle, om du har svaret rigtigt eller forkert. Har du svaret rigtigt, vil du få anvist en mulighed for at gå direkte videre til næste spørgsmål.
Du har under alle omstændigheder adgang til alle tre svarmuligheder. Du kan få mere inspiration til dit eget arbejde i menuen ”Hør hvad andre siger”. Klik på ikonerne og hør og læs om, hvordan miljøstyringsarbejdet kan gribes an i praksis. Informationerne er tilknyttet netop den overskrift, du har klikket dig ind på i ”Kom i gang"-menuen.