Du er ikke logget ind
INTRODUKTION
Introduktion til miljøstyring
Miljøstyringserfaringer
- V.R.S.
- Lars Aarup A/S
- Sander & Dam
- ZARP Danmark
Miljøstyringsmappen

Velkommen til www.miljøstyring.dk

www.miljøstyring.dk er et ledelsesværktøj, der kan bruges til at få styr på virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøforhold. Det kan give en række fordele - også kontante. F.eks. kan virksomheden komme på forkant med de stadigt skærpede miljøkrav og blive i stand til opfylde krav fra ”grønne indkøbere”.

Miljøstyring kan desuden typisk føre til, at forbruget af materialer og ressourcer kan reduceres; at affaldshåndteringen kommer i faste rammer, og at virksomhedens image bliver forbedret.

Hvordan andre virksomheder har grebet miljøstyring an, kan du læse om under punktet ”Miljøstyringserfaringer”

Læs mere indgående om selve miljøstyringsmetoden her

Til hvert menupunkt hører en introduktion til selve miljøstyringsindholdet samt til, hvordan du håndterer den enkelte side. Det vil være hensigtsmæssigt at gå her fra ”Introduktion” til ”Kom i gang”. Derfra videre til ”I praksis” og videre til ”Bruger side”. Når du én gang har været punkterne igennem, vil det være naturligt næste gang, du går ind på miljøstyring.dk, at starte med menuen ”Bruger side”. Opdelingen og farverne i cirklen i øverste højre hjørne viser, hvilken af miljøstyringssystemets 5 faser der fokuseres på.

Som et supplement til miljøstyringsarbejdets kortlægning af arbejdsmiljøforhol-dene kan du opnå en række fordele ved at gå mere detaljeret til værks og anvende en række særlige værktøjer til forebyggelse af arbejdsulykker. Klik her for adgang til disse værktøjer.

www.miljøstyring.dk er udarbejdet af Håndværksrådet i samarbejde med Oktan2 og PlanMiljø - og med støtte fra Miljøstyrelsen.

Læs mere om baggrunden for www.miljøstyring.dk her